Sirkařská korespondence

Rubrika je určena pro zveřejnění ukázek různých účetních dokladů a jiné korespondence sirkáren.